Welkom

Welkom

Juridisch Bureau Voorzorg (JBV) is uw partner voor beschermingsbewind, curatele, mentorschap en juridische hulpverlening.

"Voorzorg" is – zoals onze naam aangeeft – onze leidraad bij alles wat wij voor u doen.

Bewind Curatele Mentorschap

 

JBV bewindvoering komt op voor uw belangen op gebied van inkomen en vermogen, dit op basis van een rechterlijke uitspraak (onder bewindstelling).

JBV curatele komt op voor uw belangen op gebied van inkomen en vermogen en welzijn en gezondheid, dit op basis van een rechterlijke uitspraak (onder curatelestelling).

JBV mentorschap komt op voor uw belangen op gebied van welzijn en gezondheid, dit op basis van een rechterlijke uitspraak (onder mentorschapstelling).