Juridische hulp

Bent u op zoek naar laagdrempelige juridische hulp? Ik help ú juridisch. Bijvoorbeeld door u te helpen formuleren wat nu precies uw pijnpunt is. Daar kunt u dan zelf mee aan de slag. U kunt zich ook door uw juridische hulpverlener laten bijstaan in contacten met de andere partij. Juridische hulp kan ook worden geleverd door u eerlijk te wijzen op andere manieren dan de juridische om uw geschil met de ander op te lossen.

Uw juridische ondersteuning kost u maar €75,00 per uur en/of per brief.

Dit scherpe tarief is alleen maar mogelijk, indien u zelf alle benodigde informatie op schrift aanlevert. U levert op uw manier geheel uitgeschreven een door u ondertekende opdracht aan over wat het probleem is (met alle namen, adressen en kopieën van alle relevante stukken) en wat u precies van uw juridische hulpverlener verwacht. In uw opdracht aan uw juridische hulpverlener tekent u er voor dat u die en die dingen, stukken, kopieën heeft verstrekt en dat u dat en dat van uw juridische hulpverlener verwacht. Dit om te voorkomen dat later onenigheid ontstaat tussen uw juridische hulpverlener en u over de geleverde hulp.