Mentorschap

Bent u zelf of is een (familie )relatie van u niet (meer) in staat op te komen voor de eigen belangen op  medisch of sociaal vlak? Bijvoorbeeld omdat de gezondheid te wensen overlaat of doordat u of uw (familie )relatie om andere redenen onvoldoende overzicht kunt houden? Of stelt u ondersteuning op prijs bij uw mentorschap ten behoeve van een familielid? Juridisch Bureau Voorzorg (JBV) mentorschap kan u bij staan.  "Voorzorg" is – zoals onze naam aangeeft – onze leidraad bij alles wat wij voor u doen.

Bij mentorschap neemt de mentor neemt (zoveel mogelijk in samenspraak met u) beslissingen in alle zaken die betrekking hebben op uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor mag ook handelingen voor u doen zoals het inkijken van het patiëntendossier. Hierbij treedt de mentor dus op namens u. Het is niet zo dat u niets meer te zeggen heeft over de behandeling en dergelijke. De mentor heeft de opdracht om u zoveel mogelijk bij zijn werkzaamheden en beslissingen te betrekken. Handelingen van ingrijpende aard, waartegen de onder mentorschap gestelde persoon zich verzet, kunnen niet altijd worden doorgezet. Dit zal enkel kunnen wanneer de handeling nodig is om ernstig nadeel voor de onder mentorschap gestelde te voorkomen.

Mentorschap is een zeer doeltreffend middel om u bij te staan in belangenbehartiging op medisch en sociaal gebied.