Curatele

Bent u zelf of is een (familie )relatie van u niet (meer) in staat op te komen voor de eigen belangen op financieel, medisch en/of sociaal vlak? Bijvoorbeeld omdat de gezondheid te wensen overlaat of doordat u of uw (familie )relatie om andere redenen onvoldoende overzicht kunt houden? Of stelt u ondersteuning op prijs bij uw curatorschap ten behoeve van een familielid? Juridisch Bureau Voorzorg (JBV) curatele kan u bij staan.  "Voorzorg" is – zoals onze naam aangeeft – onze leidraad bij alles wat wij voor u doen. Curatele combineert bewindvoering en mentorschap ineen. Kijk dus ook even bij bewind en mentorschap voor meer informatie.

Curatele kan worden aangevraagd door uzelf, uw echtgenoot of partner of familieleden tot in de vierde graad (neven/nichten). Daarnaast kan ook de leiding of het bestuur van een instelling waar u eventueel langdurig verblijft curatele aanvragen. Hierbij moet dan wel aangegeven worden waarom het curatele niet door een van de andere bevoegde personen wordt aangevraagd. De aanvraag wordt gedaan bij de kantonrechter. Deze benoemt een curator. De kantonrechter houdt ook toezicht op de curator.

Curatele is een zeer doeltreffend middel om u bij te staan in uw belangenberhartiging op financieel, medisch en/of sociaal vlak.