Bewind

Bent u zelf of is een (familie)relatie van u niet (meer) in staat op te komen voor de eigen financiële belangen? Bijvoorbeeld omdat de gezondheid te wensen overlaat of doordat u of uw (familie)relatie om andere redenen onvoldoende overzicht kunt houden? JBV bewindvoering komt op voor uw belangen op financieel gebied. Dit op basis van een rechterlijke uitspraak (onder bewindstelling).

"Voorzorg" is – zoals onze naam aangeeft – onze leidraad bij alles wat wij voor u doen. Wij voeren onze activiteiten uit op basis van gelijkwaardigheid. Wij respecteren uw zelfstandigheid en wanneer u ons nodig heeft, zullen wij er voor u zijn. Wij verwachten van u dat u ons ook respecteert en dat u onze "Gedragscode voor Cliënten" onderschrijft. Van belang is te weten dat JBV niet met contant geld zal werken, alles zal dus vastliggen in afschriften van bankrekeningen.

Alle briefwisseling met andere instanties verloopt via ons. Uw inkomen wordt op een door ons beheerde bankrekening gestort. Er wordt ook een leefgeldrekening geopend, waar u gebruik van gaat maken. Uiteraard houden we het onder bewind gestelde vermogen heel goed in het oog. Wij nemen de zorg van u over op het gebied van financiële zaken.

Bewindvoering is een zeer doeltreffend middel om u bij te staan in uw financiële belangenberhartiging.