Meester Briefschrijver

Uw Meester Briefschrijver schrijft voor u de perfecte Nederlandstalige brief voor vrijwel iedere gelegenheid voor maar €75,--. Denk hierbij aan een brief als condoleance, als felicitatie, bij een verhindering, bij een meningsverschil, bij een familiekwestie of een familieruzie, om iemand op zijn nummer te zetten, bij een verzoek, een protest, een op- of aanmerking, bij een klacht, een vraag, enzovoort, Kortom, bij alles waarvoor u graag een betere brief zou willen hebben dan die u zelf zou schrijven. En dat supersnel, resultaat binnen drie werkdagen, kant en klaar, gereed om te ondertekenen, met envelop en postzegel.

Dit scherpe tarief is alleen maar mogelijk, indien u zelf alle benodigde informatie op schrift aanlevert. U levert op uw manier geheel uitgeschreven een door u ondertekende opdracht aan over wat het probleem is (met alle namen, adressen, kopieën van alle relevante stukken) en wat u precies van uw Meester Briefschrijver verwacht. In uw opdracht aan uw Meester Briefschrijver tekent u er voor dat u die en die dingen, stukken, kopieën heeft verstrekt en dat u dat en dat van uw Meester Briefschrijver in de brief verwacht. Dit om te voorkomen dat later onenigheid ontstaat tussen uw Meester Briefschijver en u over de aangeleverde brief.

Uw Meester Briefschijver vangt aan met zijn werkzaamheden zodra de betaling binnen is gekomen op bankrekening NL59ABNA 0610 4991 65.

Als u niet tevreden bent, kan het bijna niet anders dan dat achteraf blijkt dat er iets (wat dan ook) toch anders blijkt te liggen dan wat u aanleverde en waarvoor werd getekend. Aanpassen van een door uw Meester Briefschijver geschreven brief kost €50,-- en het opnieuw schrijven van de brief kost €75,--.